سطوح زبان انگلیسی وارستگان تلنت

kids-age-for-englaish-class
teen1-ages-for-english-class
teen-ages-for-english-class
adults-ages-for-english-class
kids-class-schedule1
kids-class-schedule2
kids-class-schedule3
kids-class-schedule4
Units Book Level
1-4 Oxford Phonics World 1 K 1
5-8 Oxford Phonics World 1 K 2
1-4 Oxford Phonics World 2 K 3
5-8 Oxford Phonics World 2 K 4
1-4 Oxford Phonics World 3 K 5
5-8 Oxford Phonics World 3 K 6
1-4 Oxford Phonics World 4 K 7
5-8 Oxford Phonics World 4 K 8
Units Book Level
1-3 Big English 1 T 1
4-6 Big English 1 T 2
7-9 Big English 1 T 3
1-3 Big English 2 T 4
4-6 Big English 2 T 5
7-9 Big English 2 T 6
1-3 Big English 3 T 7
4-6 Big English 3 T 8
7-9 Big English 3 T 9
Units Book Level
1-3 World English 1 T 10
4-6 World English 1 T 11
7-9 World English 1 T 12
10-12 World English 1 T 13
1-3 World English 2 T 14
4-6 World English 2 T 15
7-9 World English 2 T 16
10-12 World English 2 T 17
1-36 World English 3 T 18
4-6 World English 3 T 19
7-9 World English 3 T 20
10-12 World English 3 T 21
1-3 World English 4 T 22
4-6 World English 4 T 23
7-9 World English 4 T 24
10-12 World English 4 T 25
Units Book Level
1 – 2.5 Navigate A1 A 1
2.5 – 5 Navigate A1 A 2
5 – 7.5 Navigate A1 A 3
7.5 – 10 Navigate A1 A 4
1-3 Navigate A2 A 5
4-6 Navigate A2 A 6
7-9 Navigate A2 A 7
10-12 Navigate A2 A 8
1-36 Navigate B1 A 9
4-6 Navigate B1 A 10
7-9 Navigate B1 A 11
10-12 Navigate B1 A 12
1-3 Navigate B1 Plus A 13
4-6 Navigate B1 Plus A 14
7-9 Navigate B1 Plus A 15
10-12 Navigate B1 Plus A 16

از آنجا که زبان انگلیسی یکی از مهمترین مهارت های نرم است، یادگیری آن برای همه رده های سنی موجب موفقیت می‌شود.

اگر شما والدین کودکی 6 تا 12 ساله و یا نوجوان 13 تا 16 ساله هستید و یا خودتان هنوز زبان انگلیسی را یاد نگرفتید و یا آموزش های ناقصی را تجربه کردید؛ ما در مرکز آموزش زبان های خارجی وارستگان منتظرتون هستیم.

خیر. شما با هر سن و با هر سطحی از دانش زبان انگلیسی می‌توانید در کلاسهای مخصوص به سطح خودتان شرکت کنید.

کلاس‌های ما الان در روز های فرد یا زوج برگزار میشه!

خیر. شما با هر سن و با هر سطحی از دانش زبان انگلیسی می‌توانید در کلاسهای مخصوص به سطح خودتان شرکت کنید.

شما می‌توانید با تماس با شماره های 05135099953 – 09154002747 در کلاسها ثبت نام کنید.

 

 

+ تاسیس توسط اعضای هیات علمی دانشگاه

 

+ آموزش برای همه افراد از کودکان تا بزرگسالان

 

+ استفاده از روش های نوین آموزشی

 

+ تدریس اساتید مجرب و با سابقه

 

+ فراهم کردن فضای مناسب و ایده‌آل آموزشی

 

+ پشتیبانی های هفتگی و ماهانه زبان آموزان