هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه‌ نهم

در بیشتر موارد، عامل افسردگی فرزندان ما، بی علاقگی و سرخوردگی از رشته تحصیلی است.

برای بررسی بیشتر این موضوع، باید به وضعیت و تصمیمات قبلی این افراد نگاه کنیم.

انتخاب رشته پایه نهم که مقدمه ورود ما به متوسطه دوم است، نقش مهمی در موفقیت و رضایت شغلی – تحصیلی ما دارد. بسیاری از دانش آموزان با شناسایی و پرورش استعدادها و حرکت در مسیر مناسب امروزه از بهترین متخصصان و کارآفرینان رشته تحصیلی و شغلی خودشان هستند.

در مقابل کسانی هم هستند که بدون توجه به استعدادهایشان، تحت تاثیر جو جامعه و خواسته های والدین رشته و شغلی را انتخاب کردند، که باعث شده هم اکنون آرزوهای برباد رفته خودشان را مشاهده کنند.

چرا دانش‌آموزان پایه نهم باید استعدادیابی کنند؟

انتخاب رشته پایه نهم، موفقیت در تحصیل دبیرستان، کسب نتیجه مطلوب در کنکور سراسری، انتخاب رشته مناسب در دانشگاه و در نهایت موفقیت شغلی مانند زنجیری به یکدیگر متصل هستند و اگر در هر مقطع انتخاب اشتباهی داشته باشیم، تاثیر بسزایی بر تمام زندگی ما خواهد گذاشت.

مراحل استعدادیابی و هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم

مرحله اول:

جلسه مصاحبه اولیه با حضور دانش آموز و والدین

 

مرحله دوم:

تکمیل تست های جامع وارستگان تلنت به صورت الکترونیکی

 

مرحله سوم:

جلسه تحلیل، بازخورد و مشاوره شغلی – تحصیلی

grade9-process