استعدادیابی کارجویان

کسانی که  رضایت شغلی ندارند، یا شغل شان با رشته تحصیلی شان تناسب ندارد، یا مدام شغلشان را تغییر می دهند، یا در شغل فعلی شان پیشرفتی ندارند، نیاز به استعدادیابی و بازنگری در مسیر شغلی شان دارند. اگر افراد استعدادیابی کنند و علایق شغلی، هوش و ارزش های شغلی‌شان را بشناسند، می توانند رشته و شغلی را انتخاب کنند که دوستش دارند تا در آن موفق شوند.

چرا کارجویان باید استعدادیابی کنند؟

رضایت شغلی، تاثیر مستیقی بر رضایت زندگی دارد و علایق، استعدادها، شغل، جایگاه اجتماعی، درآمد و… همه در یک راستا هستند.

مراحل استعدادیابی نوجوانان

مرحله اول:

جلسه مصاحبه اولیه با حضور متقاضی

 

مرحله دوم:

تکمیل تست های جامع وارستگان تلنت به صورت الکترونیکی

 

مرحله سوم:

جلسه تحلیل، بازخورد و مشاوره شغلی – تحصیلی

job-seeker-process