چرا باید کودکتان را استعدادیابی کنید؟

عدم اطلاع کافی از توانمندی ها، هوش و علایق فرزندتان به همراه مقایسه کردن او با دیگر کودکان ممکن است این تصور را در ذهن تان به وجود بیاورد که فرزندتان دارای بهره هوشی پایین است. عملکرد نامناسب او در برخی حوزه ها هم ممکن است به این تصور دامن بزند.

استعدادها و علایق هر شخص با دیگری متفاوت است و عملکرد نامناسب در یک حوزه به معنای عدم توانایی در تمامی حوزه ها نیست. والدین دغدغه‌مند می‌توانند با استعدادیابی زمینه‌های پیشرفت تحصیلی، شغلی و اجتماعی فرزندان شان را از دوران کودکی فراهم کنند

دستاوردهای استعدادیابی برای کودکتان

  • خواهید فهمید که فرزندتان در چه زمینه هایی از هوش برتر برخوردار است و در چه زمینه های هوش او پایین تر است.
  • استعدادها و توانایی های شناختی، ذهنی و حرکتی فرزندتان را خواهید شناخت.
  • با دریافت پیشنهادات بهبود عملکرد، به فرزندتان کمک کنید تا نقاط ضعف را اصلاح و نقاط قوت را حفظ و تقویت کند.
  • خواهید دانست که چه کلاس ها و فعالیت های فوق‌ برنامه‌ای مناسب فرزند شما است و از صرف هزینه و انرژی در زمینه هایی که کودک شما در آن استعداد ویژه‌ای ندارد، پرهیز کنید.

فرایند استعدادیابی کودکان

استعدادیابی در دو جلسه حضوری برگزار می شود که در هر جلسه اقدامات زیر صورت می گیرد:

جلسه اول

  • با استفاده از تست های تخصصی، در قالب بازی و سرگرمی، هوش ها و استعدادهای فرزندتان ارزیابی می شود.
  • پرسش نامه ای درباره فرزندتان را پر خواهید کرد.

جلسه دوم

  • مشاور، به صورت شفاهی گزارشی از نتایج استعدادیابی فرزندتان را به شما ارائه می کند.
  • دفترچه‌ای شامل نتایج استعدادیابی فرزندتان به همراه پیشنهادات و توصیه های کاربردی برای تقویت استعدادهای فرزندتان به شما تحویل داده می شود.
  • مشاور بر اساس نتایج استعدادیابی، پیشنهاداتی برای فعالیت های فوق برنامه، تفریحات و سرگرمی های مناسب کودکتان می دهد.