کودکان ۶ تا ۱۲ سال

فرآیند استعدادیابی

عدم اطلاع کافی از توانمندی ها، هوش و علایق فرزندمان به همراه مقایسه کردن او با دیگر کودکان ممکن است این تصور را در ذهن ما به وجود بیاورد که فرزند ما دارای بهره هوشی پایین است. عملکرد نامناسب او در برخی حوزه ها هم ممکن است به این تصور دامن بزند. همانطور که در فصول قبلی هم ذکر شد، استعدادها و علایق هر شخص با دیگری متفاوت است و عملکرد نامناسب در یک حوزه به معنای عدم توانایی در تمامی حوزه ها نیست. والدین دغدغه‌مند می‌توانند زمینه های پیشرفت تحصیلی، شغلی و اجتماعی فرزندان، را از دوران کودکی فراهم کنند.

چرا کودکان باید استعدادیابی کنند؟

فرآیند استعدادیابی کودکان به شما کمک می‌کند تا استعدادها و قابلیت های کودکتان را بشناسید و اطلاع مناسبی از توانایی های شناختی، ذهنی و حرکتی کودکتان داشته باشید.

با دریافت پیشنهادات ارتقا عملکرد، به او کمک کنید تا نقاط ضعف را تقویت و نقاط قوت را حفظ نماید.

بدانید چه کلاس ها و فعالیت های فوق‌ برنامه‌ای مناسب شما است و از صرف هزینه و انرژی در زمینه هایی که کودک شما در آن استعداد ویژه‌ای ندارد، پرهیز کنید.

مراحل استعدادیابی کودکان

جلسه اول:

  • دریافت تست های تخصصی از کودک
  • تکمیل پرسشنامه مخصوص والدین

 

جلسه دوم: 

جلسه چهارم تحلیل و بازخورد استعدادیابی:

  • دریافت گزارشات مکتوب و شفاهی استعدادیابی
  • اطلاع از مقیاس کلی هوش، هوشبهر کلامی و عملی کودک
  • مشاوره انتخاب فعالیت های فوق برنامه، تفریحات
  • و …
    سرگرمی هایی که متناسب با استعداد کودک است
    .