کتاب در جستجوی طلای نامرئی

فلزی همواره ارزشمند، مورد توجه و علاقه همگان.

همانطور که حدس زدید، ارزشمندترین کانی طبیعت «طلاست»

اما اکنون می‌خواهیم به معدن طلایی فکر کنیم که نامرئی، پایان ناپذیر و جذاب است

و جالب تر آن که مالک این معدن اعجاب انگیز خودمان هستیم.

varastegantalent-book

ما، با نگاهی عمومی و با تاکید بر تغییر نگرش به حوزه استعدادیابی ورود کردیم و خواسته‌ایم تلنگری زده باشیم به ندیدن ها و حتی گاهی نخواستن‌ها، به هزارتوی درون انسان‌ها، به این امید که استعدادیابی قبل از شروع آموزش به مطالبه عمومی در نظام تعلیم و تربیت بدل شود و توانسته باشیم گامی هر چند کوچک برای تعالی هرچه بیشتر نخبگان این مرز و بوم داشته باشیم.

نویسندگان

شما می توانید با دانلود و مشاهده نمونه، با کتاب درجستجوی طلای نامرئی آشنا شوید.

برای خرید نسخه چاپی کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید تا به صفحه مربوطه هدایت شوید.

occupation-selection-book