دوره آموزشی مهارت‌های کاربردی کامپیوتر ICDL

ICDL درباره چیست و چرا مهم است؟ ICDL مخفف International Computer Driving License به معنای گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر است. ICDL شامل گزیده‌ای از مهارت‌های پایه و اصلی برای کار با کامپیوتر است. با توجه به کامپیوتری شدن همه کارها، داشتن مهارت ICDL برای هر شغلی لازم است. در اکثر آگهی های استخدامی داشتن مدرک […]