زینب سدیری

مدرس دوره های ترمیک بزرگسالان

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

Kimia--Teymourzadeh

کیمیا تیمورزاده

مدرس دوره های ترمیک کودکان

کارشناسی مدیریت بازرگانی

Maryam-Majidi

مریم مجیدی

مدرس دوره های ترمیک کودکان و نوجوانان

کارشناسی مدیریت

Parisa-Mehmandoust

پریسا مهماندوست

مدرس دوره های ترمیک کودکان و بزرگسالان

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

Zahra-Jannesr

زهرا جان نثار

مدرس دوره های ترمیک کودکان

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

Hanie-Azizian

حانیه عزیزیان

مدرس دوره های ترمیک کودکان و نوجوانان

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی