دپارتمان مدیریت

فن بیان و ارتباط موثر-سطح1

درصد قابل توجهی از ارتباطات ما به ارتباطات غیرکلامی اختصاص دارد که از این منظور برای انتقال پیام و توانمندی هایی که داریم استفاده می‌کنیم. بنابراین هر چقدر شایسته‌تر سخن بگوییم، موفق‌تر خواهیم بود. فن بیان و ارتباط موثر از جمله مهارت های نرمی است که می‌توان آن را الزامات زندگی شخصی و توسعه فردی هر کسی دانست.

صحبت کردن بدون خجالت به همراه بیان شفاف به ما کمک می‌کند که سخنان ما دلنشین‌تر و نافذتر باشد و یادگیری قاطعیت به همراه جرات ورزی و مخاطب شناسی موجب می‌شود که ارتباطات ما با دیگران سالم‌تر و بدون تعارض باشد.

فن بیان و زیبا سخن گفتن

جرات ورزی و قاطعیت

جذابیت و کاریزمای شخصی

مخاطب شناسی در ارتباطات

متقاعد سازی

 

5 جلسه؛ 1/5 ساعته به صورت حضوری

از طریق تماس با شماره تلفن های 09154002747 و 0513509952

از ساعت 7:30 الی 20

فن بیان و ارتباط موثر-سطح2

درصد قابل توجهی از ارتباطات ما به ارتباطات غیرکلامی اختصاص دارد که از این منظور برای انتقال پیام و توانمندی هایی که داریم استفاده می‌کنیم. بنابراین هر چقدر شایسته‌تر سخن بگوییم، موفق‌تر خواهیم بود. فن بیان و ارتباط موثر از جمله مهارت های نرمی است که می‌توان آن را الزامات زندگی شخصی و توسعه فردی هر کسی دانست.

صحبت کردن بدون خجالت به همراه بیان شفاف به ما کمک می‌کند که سخنان ما دلنشین‌تر و نافذتر باشد و یادگیری قاطعیت به همراه جرات ورزی و مخاطب شناسی موجب می‌شود که ارتباطات ما با دیگران سالم‌تر و بدون تعارض باشد.

زبان بدن

متقاعد سازی

بازی هایی برای جرات ورزی

مغلطه و گفتگوهای سیاه

نحوه بیان نیاز و درخواست

5 جلسه؛ 1/5 ساعته به صورت حضوری

از طریق تماس با شماره تلفن های 09154002747 و 0513509952

از ساعت 7:30 الی 20

کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار

قصد نداریم که بگوییم کوچینگ معجزه قرن 21 است اما این را می‌دانیم که با یادگیری آن، مهارت های نرم زیادی را یاد می‌گیریم. کوچینگ یعنی آزاد کردن توانمندی های بالقوه انسان که در واقع مجموعه فعالیت هایی است که به افراد کمک میکند زندگی بهتری را بسازند و عملکرد بهتری داشته باشند. کوچینگ یک گفتگوی آگاهانه و هدفمند برای توانمند کردن یک فرد یا گروه برای زیستن در بهترین حالت خود و رسیدن به نتایج فوق العاده در زندگی، کسب و کار یا سازمان است.

 با دانشی که در کوچینگ کسب می‌کنیم، می‌توانیم مسائلی که در زندگی شخصی و شغلی با آن مواجه می‌شویم را به شیوه متفاوت و موثری حل کنیم.

 

کوچینگ به افراد مختلف کمک می‌کند تا نسبت به دانسته ها و داشته های خود آگاهی بیشتری پیدا کنند و مسئولیت رشد و توسعه خودشان را به عهده بگیرند.

ماژول 1: اصول و مبانی کوچینگ

کوچینگ چه هست چه نیست؟ – تاریخچه کوچینگ – ریشه های کوچینگ در روان شناسی، فلسفه و … – تفاوت ها و شباهت های کوچینگ با مشاوره، منتورینگ، روان درمانی و

طرز تفکر و نگرش های موردنیاز کوچینگ


ماژول 2: مهارت های کوچینگ

مهارت گوش دادن فعال

مهارت پرسشگری موثر

مهارت همدلی

مهارت ارائه بازخورد سازنده

مهارت تشویق و تحسین و تاکید بر نقاط قوت

مهارت ایجاد حس اعتماد و صمیمیت در رابطه کوچینگ

مهارت پشتیبانی از پیشرفت و اقدامات مراجعه کننده


ماژول 3: نحوه اداره یک جلسه کوچینگ

فرایند اداره یک جلسه کوچینگ بر اساس مدل GROW

نحوه مدیریت مشکلات و چالش های احتمالی در جلسه کوچینگ


ماژول 4: ژانرها و گرایش های کوچینگ

مدیر در نقش کوچ

والدین در نقش کوچ

مدرس، روان شناس، مشاور و فروشنده در نقش کوچ


ماژول 5: تبدیل شدن به یک کوچ حرفه ای

اصول تنظیم قرارداد جلسات کوچینگ – اصول اخلاقی کوچینگ

برندسازی و بازاریابی شخصی به عنوان یک کوچ

10 جلسه کلاس به صورت حضوری یا مجازی

+ 16 جلسه کارآموزی کوچینگ

از طریق تماس با شماره تلفن های 09154002747 و 0513509952

از ساعت 7:30 الی 20