در فرایند استعدادیابی وارستگان تلنت، مرحله پایانی، جلسه تحلیل و بازخورد استعدادیابی است. در این جلسه، با تحلیل تست های استعدادیابی و گفتگو و مصاحبه با شما، پیشنهاداتی در بخش های زیر به شما ارائه می شود.

شغل اصلی

شغل اصلی، شغلی است که بیشترین زمان تان را به آن اختصاص می دهید. بیشترین درآمد شما از شغل اصلی تان است. شما در زمینه شغل اصلی مورد نظرتان، تحصیلات‌تان را انجام می دهید. زمانی که از شما پرسیده می شود که شغلتان چیست به شغل اصلی خود اشاره می کنید. در این جلسه بر اساس نتایج تست های استعدادیابی و مصاحبه ای که با شما صورت می گیرد، یک یا چند پیشنهاد برای شغل اصلی به شما داده می شود.

شغل ها و علایق فرعی و جانبی

شغل ها و علایق فرعی و جانبی، مواردی هستند که به آن ها علاقه دارید و همچنین در آن ها استعداد دارید، مثلا طراحی و نقاشی یا نوازندگی، ولی از نظر درآمدی یا ماهیت شغل، به گونه ای نیست که بخواهید آن ها را به عنوان شغلی اصلی تان انتخاب کنید. شما در شغل ها و علایق فرعی و جانبی، مهارت کسب می کنید و در اوقات غیر کاری تان به آن ها می پردازید.

رشته های تحصیلی در دانشگاه و دبیرستان

یکی دیگر از پیشنهاداتی که در جلسه تحلیل و بازخورد استعدادیابی به شما ارائه می شود، رشته تحصیلی است. اگر دانش آموز باشید، به شما هم رشته تحصیلی دبیرستان و هم رشته تحصیلی دانشگاهی پیشنهاد می شود. در غیر این صورت فقط رشته تحصیلی دانشگاهی به شما معرفی می شود. معمولا رشته های تحصیلی‌ای به شما معرفی می شود که به شما کمک کند تا به شغل اصلی موردنظرتان برسید. البته اگر احیاناً تمایلی به ادامه تحصیل نداشته باشید، این بخش برای شما تکمیل نمی شود.

مهارت آموزی

مهارت آموزی به عنوان مکمل استعدادیابی منظور می شود. اگر پس از استعدادیابی به دنبال مهارت آموزی نروید، فرایند استعدادیابی تان بی نتیجه و ناقص می ماند. بنابراین در این بخش، موضوعاتی که بهتر است در آن ها مهارت کسب کنید، به شما معرفی می شود. معمولا پیشنهادات مهارت آموزی در راستای شغل های اصلی و همچنین شغل ها و علایق فرعی و جانبی شما است.

برای پیش مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر درباره فرایند استعدادیابی وارستگان تلنت می توانید از طریق راه های مشخص شده در این لینک با ما تماس بگیرید.

در ضمن، در زیر می توانید چند نمونه از نتایج تحلیل و بازخورد استعدادیابی وارستگان تلنت را مشاهده نمایید.