همایش مهارت های مورد نیاز؛ معرفی انواع سوادها

گزارش ارائه ها و مباحث مطرح شده در همایش رایگان 26 بهمن ماه

انواع سوادها از دیدگاه یونسکو

آقای دکتر ملازمیان با والدین در رابطه با سوادهای مورد نیاز فرزندانمون گفت و گو کردند …

یکی از مهم ترین این سواد ها و دغدغه همیشگی خانواده ها ، سواد مالی است
آموزش این سواد بهتره که از دوران کودکی شروع بشه.

راهکار های آموزش سواد مالی به فرزندان

همچنین چند راهکار برای تقویت این سواد معرفی شد.

  • به فرزندمون پول بدیم و اجازه بدیم که در خریدها مارو همراهی کنه
    اجازه اشتباهات مالی رو به او بدیم
  • در مورد این که پول چطور بدست میاد بهش توضیح بدیم
  • در پس انداز کردن راهنماییش کنیم

با همین آموزش های ساده در کودکی به آن ها کمک میکنیم تا در آینده با تفاوت هایی که در دانش مالی نسبت به بقیه دارند در کسب در آمد موفق تر عمل کنند.

کتاب ثروتمندترین مرد بابل برای مطالعه و کمک به والدین در این زمینه معرفی شد.