همایش رایگان مهارت های مورد نیاز فرزندان برای زندگی قرن 21

مهارت های مورد نیاز فرزندانمان برای زندگی در قرن 21

عنوان همایشی بود که توسط مرکز وارستگان تلنت با همکاری مرکز مهارتی وارستگان نوین در تاریخ 26 بهمن ماه 1401 در محل ساختمان وارستگان برگزار شد.

جناب آقای دکتر مصطفی جهانگیر؛ عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور شغلی-تحصیلی، جناب آقای دکتر احمد ابوالحسنی؛ دندانپزشک و عضو هیات علمی دانشگاه، جناب آقای دکتر حسین ملازمیان؛ مدرس دانشگاه علوم پزشکی وارستگان و سرکار خانم زینب سدیری مدرس دوره های زبان آموزشگاه وارستگان از سخنرانان این همایش رایگان بودند.

در بخش ابتدایی، آقای دکتر ملازمیان در ارائه خود به معرفی انواع سوادهایی که موردنیاز فرزندان است اشاره کردند و یادگیری سواد های مالی، ارتباطی و عاطفی را برای موفقیت فرزندان مان ضروری شمردند.

در بخش بعدی، آقای دکتر ابوالحسنی ضمن معرفی مجموعه وارستگان؛ برخی از تجربیات خود در زمینه آموزش و مهارت آموزی را بیان و بر اهمیت انجام استعدادیابی پیش از انتخاب های مهم زندگی تاکید کردند. ایشان این نکته را هم متذکر شدند که تحصیل در رشته های پزشکی و مهندسی تنها راه موفقیت فرزندان مان نیست و موفقیت آنها تا حد زیادی به حرکت در مسیر استعدادها، علایق و تلاش آنها وابسته است.

والدین محترمی که در این همایش شرکت کرده بودند پس از استراحت کوتاهی در کلاس حاضر شدند و آقای دکتر جهانگیر سخنانی در رابطه چگونگی برقراری ارتباط موثر با فرزندان، مهارت های موردنیاز آنها و اهمیت توجه به مواردی چون علایق، استعداد، هوش و وضعیت بازار کار  در انتخاب های شغلی – تحصیلی را متذکر شدند.

در بخش پایانی هم خانم زینب سدیری نکات قابل توجهی در رابطه با اهمیت دو زبانه و چند زبانه بودن فرزندان را ارائه و مناسب ترین سن های یادگیری زبان برای فرزندان و چگونگی آموزش صحیح زبان های خارجی را معرفی کردند.