چرا استعدادیابی ؟

استعدادیابی کودکان در مشهد

صرف هزینه فراوان برای کودک بدون نقشه راه (استعدادیابی)؛ هرز رفتن سرمایه های مادی و معنوی خانواده و توان و انرژی کودک است. والدین دغدغه‌مند می‌توانند زمینه های پیشرفت تحصیلی، شغلی و اجتماعی فرزندشان را از دوران کودکی فراهم کنند؛ فرآیند استعدادیابی کودکان کمک می‌کند تا:

استعدادها و قابلیت های کودک شناسایی شود.

توانایی های شناختی، ذهنی و حرکتی کودک شناسایی شود و با دریافت پیشنهادات ارتقای عملکرد به او کمک شود تا نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کند.

والدین بدانند چه کلاس ها و فعالیت های فوق‌ برنامه‌ای مناسب فرزندشان است.

والدین از صرف انرژی و هزینه در زمینه هایی که کودکشان در آن استعداد ویژه‌ای ندارد، پرهیز کنند.

 

مرکز استعدادیابی نوجوانان در مشهد

دغدغه همیشگی والدین، انتخاب مسیر و هدف مناسب برای آینده فرزند نوجوانشان است. هدفی که ضروری است با دقت نظر انتخاب شود.

همچنین یکی از موضوعاتی که همیشه مورد توجه خانواده ها بوده است، انتخاب مناسب فعالیت های فوق برنامه، کلاس های آموزشی و ورزشی، تفریحات و سرگرمی برای فرزندشان بر اساس استعداد و علاقه شان است.

چه بسا که اگر نوجوانی تنها به اصرار پدر و مادرش رشته تحصیلی‌اش را انتخاب کند و یا به کلاس فوق برنامه ای برود، دچار سرخوردگی شود.

استعدادیابی برای انتخاب رشته پایه نهم و هدایت تحصیلی

انتخاب رشته پایه نهم که مقدمه ورود به متوسطه دوم است، نقش مهمی در موفقیت و رضایت شغلی و تحصیلی دانش آموز دارد. بسیاری از دانش آموزان با شناسایی و پرورش استعدادها و حرکت در مسیر مناسب امروزه از بهترین متخصصان رشته تحصیلی و شغلی خودشان هستند.

در مقابل کسانی هم هستند که بدون توجه به استعدادهایشان، تحت تاثیر جو جامعه و خواسته های والدین رشته و شغلی را انتخاب کردند، که باعث شده هم اکنون آرزوهای برباد رفته خودشان را مشاهده کنند. انتخاب رشته پایه نهم، موفقیت در دبیرستان، کسب نتیجه مطلوب در آزمون سراسری، انتخاب رشته مناسب در دانشگاه و در نهایت موفقیت شغلی مانند زنجیری به یکدیگر متصل هستند و اگر دانش آموز در هر مقطع انتخاب اشتباهی داشته باشد، تاثیر بسزایی بر تمام زندگی اش خواهد گذاشت.

دانش آموزان با استعدادیابی می توانند مناسب‌ترین رشته را در دبیرستان انتخاب کنند و دچار سردرگمی برای انتخاب رشته نشوند.